Katalog Produktów

Informacja o sklepie

Akwa-Terma Sp. z o.o.
52-019 Wrocław. 
ul. Brochowska 5
NIP: 899-000-67-20

Regon: 930102605

Tel.: 71/70 72 289

sklep@akwa-terma.com.pl

AKWA-TERMA SP. Z O.O

ul. Brochowska 5

52-019 Wrocław

tel: 71/70 72 289

sklep@akwa-terma.com.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000901461

NIP: 899-000-67-20

Regon: 930102605

Wysokość kapitału zakładowego wynosi: 3.236.000,00 zł, Kapitał opłacony w całości.

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek: 7:00-16:00

sobota: nieczynne